Fysiskt arkiv

 

De många pärmarna i arkivet berättar om hur hur folk levde och hur bygden såg ut. Dokumenten berättar om "förr och nu", Bolmenbanan och de gamla gårdarna. En del finns fortfarande i folks minne, annat är från svunna dagar.

Kanske har någon hört talas om Ångtröskföreningen och vill veta mer. Då finns det material i pärmar som berättar om den.

Det finns en stor mängd klippböcker, som man kan bläddra i. Materialet är hämtat från Hallandsposten och de andra lokala tidningarna. För att man ska veta vad som finns i den stora samlingen av dokument finns en sammanfattning av dessa med datum och en kort resumé.

Gamla kartor visar hur bygden såg ut. Den som är intresserad av språkets utveckling ser att karta stavades charta, län stavades lähn och Skedala stavades Schjedala.