Gården, föreningen, kulturminnen och arkiv

 

 

Hembygdsgårdens historia, föreningen historia och bygdens historia har så småningom börjat gå hand i hand.

 

Snöstorps Hembygdsförening bildades år 1933

Syftet var att bevara och öka kunskapen om bygden och dess historia samt kulturarvet kring området i Snöstorpstrakten. Föreningen ingår i nuvarande Halmstad kommuns upptagningsområde i Hallands län. Föreningens stadgar styr verksamheten.

Den första föreningslokalen

Efter bildandet förvärvades en vind som föreningslokal. Den låg i dåvarande Snöstorps kommun. Lokalen kläddes med stockpanel för att efterlikna en ryggåsstuga, vilket är ett envåningshus utan innertak.  Under äldre tider var det den vanligaste formen av bostadshus för allmogen i Norden. Insamlade och skänkta föremål från bygden förvarades i lokalen.

Vilande verksamhet

Under andra världskriget var verksamheten vilande, men 1944 gjordes nya försök till återupplivande.

Verksamheten kom åter igång i slutet av 1950-talet

Nya krafter tillträdde då i styrelsen som drev utvecklingen vidare inom föreningen med bland annat Edvin Gustavsson som ordförande och Ture Gustavsson som sekreterare.

Hembygdsgården - ett nytt kapitel i föreningens historia

År 1968 fick Snöstorps Hembygdsförening möjlighet att hyra en äldre gård, Backagården, i utkanten av det nyetablerade och påbörjade bostadsområdet Vallås i Halmstad, vilket ligger inom området Snöstorps upptagningsområde. I samband med exploateringen av området försvann en stor del av den äldre delen av bebyggelsen för att ge plats för nybyggnation, men fastigheten Backagården lämnades kvar. Föreningen har allteftersom rustat upp den förfallna gården till att bli ett levande hembygdsmuseum, vilken 1971 invigdes som Snöstorps Hembygdsgård.

Inbrott och brand

I september 1987 skedde ett inbrott. I samband med det uppstod en brand som lade stora delar av gården i ruiner. Trots stora skador och höga kostnader rekonstruerades och återuppbyggdes gården med hjälp av frivilliga insatser.

Läs mer om föreningen under rapport inom SOTA-projektet.

Gården

Gården består av ett boningshus och två gamla längor. I den vänstra finns kontor, arkiv och verkstad. Den högra är den gamla ladugården med stall och loge. I stallet finns minnet av forna tiders verksamhet. Där har Silla, Spira och Pilla mjölkats, hästen har stått i spiltan och drängen har sovit i drängkammaren. På logen finns gamla fina hästvagnar och tyngre arbetsredskap.

 

Tillgänglighet 

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar. Det finns rullstolsramper, en handikapptoaalett och en högtalaranläggning inomhus.
Ytterligare en del i vårt tillgänglighetsarbete är att vi har en översättningsmodul på hemsidan, vilket gör att den går att läsa på många olika språk. 

 

Kulturminnen och arkiv

Snöstorps Hembygdsförening sköter några  hotade kulturminnen; Lützowstenen i Fyllebro, kolerakyrkogården vid Sannarp och Hjalmars kulle i Snöstorp.

Vi har en skatt av fornfynd, gamla verktyg, redskap och textilier. I arkivet finns historiska dokument. De äldsta ända sedan 1700-talet. I trädgården finns en örtagård med olika krydd- och medicinalväxter.

I ett brandsäkrat utrymme förvarar vi alla viktiga dokument. Det kan till exempel vara böcker, kartor, räkenskaper, bilder och CD-skivor.Det som lagras i form av papper, bilder och liknande kallas fysiskt arkiv. Det som lagras i databaser kallas digitalt arkiv

Arkivet är ett eldorado för den som är intresserad av släktforskning och bygdens historia. Klicka på länkarna så kommer du till mer utförlig information om de två arkivformerna.