Litteratur

 

Snöstorps Hembygdsförening har två historiskt intressanta böcker till salu.

Den ena som heter Breared, Snöstorp - vår bygd handlar om xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Den andra som heter Ettarps glasbruk handlar om ett  industriprojekt under 1700-talet. 

Breared, Snöstorp - vår bygd

Boken handlar om bygdens historia från stenåldern till våra dagar, hur människor levt och livnärt sig, seder och bruk och sällsamma händelser.

I kapitlet Från forntid till nutid berättas om skeppssättningar och en spännande gravhög. En karta visar hur gränsen mellan Sverige och Danmark gick fram till freden i Brömsebro 1645. 

Hantverket har haft stor betydelse för bygden. Det har funnits skomakare och toffelmakare, skräddare, sömmerskor, vagnmakare, snickare, stenhuggare, tunnbindare, korgmakare, taktäckare och sadelmakare. 

Rinnande vatten har stått för kraftförsörjningen genom kvarnar och elkraftverk. Inte minst intressant att läsa om med tanke på dagens debatt om miljö kontra kulturarv. 

Vi får veta att 12 000 f.Kr. försvann inlandsisen och då nådde havet ända upp till Simlångsdalen. De första människorna och växterna kom hit ungefär 8 000 f.Kr. Snöstorp har en gång i tiden hetat Snidstrup. Torp härstammar från det tyska -dorf och betyder nybygge. 

Snöstorps Hembygdsförening har ett fått ett helt kapitel alltifrån starten på 30-talet fram till våra dagar. 

Boken är ett intressant historiskt och kulturhistoriskt dokument. 

Ettarps glasbruk

Boken handlar om familjen Haberman och deras halländska industriprojekt under 1700-talet.

Vem kunde ana vad som skulle ske på Ettarps säteri efter det att Karl XII givit handelsman Johan Casper Haberman i Göteborg tillstånd att förvärva säteriet i södra Halland. 

Habermans familj bestod av djärva entreprenörer, som startade tegelbruk, järnbruk, bokspånsbruk och pottaskebruk. 

Det viktigaste industriprojektet var Ettarps glasbruk. Här kan man läsa om hur tillverkningen gick till, vilka produkter som tillverkades och tekniska analyser av komponenter och spårämnen i halländskt glas från 1700-talet.

Boken innehåller många bilder varav en del är sigill som funnits på gamla glasföremål.

Boken är ett historiskt dokument om en tidsepok i industrilismens tidiga era.