Styrelsen

 

Snöstorps Hembygdsförening Styrelsen 2019

Ordförande
Lars Erik Björklund
Nygårdsvägen 4, 305 93 Halmstad    
0705- 534221
skedala44@gmail.com   

Kassör
Lennart Karlsson
Herr Jakobs väg 1, 302 63 Halmstad     
035-219796,  0730-338641
k_lennart@hotmail.com   

Sekreterare
Eva Eriksson
Tujavägen 4, 302 56 Halmstad       
035-18 4558, 0709-144558
eva_eri@hotmail.com   

Ledamöter
Bror Erixson
Årnarp, Solvik 522, 305 94 Halmstad    
035-123822,  0708-580708
ulla,erixson@gmail.com    

Marianne Löfgren (vice sekr)
Bautastensvägen 5, 302 59  HALMSTAD
035-12 12 57, 0707-667664     
mariannel02@hotmail.com   

Bo Olsson (vice ordf)
Agatvägen 5, 302 59 Halmstad
035-102687, 0705-2026 87
bossegolsson@gmail.com

Gullvi Strid (vice kassör)
Korsvägen 11, 302 56  Halmstad
035-173200, 0705-173201
gullvi@strid.se

Gunvor Svensson
Sofiebersvägen 28, 302 23  Halmstad
035-1075 93, 0706-652585
svenssongunvor@bredband.net

Anne Marie Hoffert
Norsbergsvägen 34 A, 302 30  Halmstad
0736-361106
behoalma@hotmail.com

Suppleanter
Lars Brunkstedt                                  
Rubinvägen 1 
302 59 HALMSTAD  
035 12 74 37, 0737 25 31 03                                                              
lassse.brunk@gmail.com

Ingvar Ihlström
Axel Olssons gata 18
302 27  HALMSTAD
035-123529

 

 

 

 

 

Suppleanter

Lars Brunkstedt                                      Tfn 035 12 74 37

Rubinvägen 1                                             Mobil 0737 25 31 03

302 59 HALMSTAD                                  lassse.brunk@gmail.com

 

Ingvar Ihlström                                        Tfn   035 12 35 29

Axel Olssons gata 18

302 27  HALMSTAD