Styrelse och årsmötesprotokoll

 

Ordförande
Lars Erik Björklund
Nygårdsvägen 4, 305 93 Halmstad    
0705- 534221
skedala44@gmail.com   

Kassör
Lennart Karlsson
Patrikshillsvägen 8, 302 38 Halmstad     
0730-338641
k_lennart@hotmail.com   

Sekreterare
Annika Lundquist
Bergsängsvägen 5 D, 302 58 Halmstad      
0739-720758
akinnal@hotmail.com  

Ledamöter
Marianne Löfgren 
Bautastensvägen 5, 302 59  HALMSTAD
0707-667664     
mariannel02@hotmail.com   

Bo Olsson (vice ordf)
Agatvägen 5, 302 59 Halmstad
0705-2026 87
bossegolsson@gmail.com

Gullvi Strid (vice kassör)
Korsvägen 11, 302 56  Halmstad
0705-173201
gullvi@strid.se

Gunvor Svensson (vice sekr.)
Sofiebersvägen 28, 302 23  Halmstad
0706-652585
svenssongunvor@bredband.net

Anne Marie Hoffert
Norsbergsvägen 34 A, 302 30  Halmstad
0736-361106
behoalma@hotmail.com

Lars Brunkstedt                                  
Rubinvägen 1 
302 59 HALMSTAD  
0737 25 31 03                                                              
lasse.brunk@gmail.com

Nils Arne Gustafsson
Stora Nydala allé 15
305 93 Halmstad
na.gustafsson@gmail.com