Styrelse och årsmötesprotokoll

 

Ordförande
Lars Erik Björklund
Nygårdsvägen 4, 305 93 Halmstad    
0705- 534221  

Gullvi Strid ( kassör)
Korsvägen 11, 302 56  Halmstad
0705-173201

Sekreterare
Annika Lundquist
Bergsängsvägen 5 D, 302 58 Halmstad      
0739-720758 

Ledamöter
Marianne Löfgren 
Bautastensvägen 5, 302 59  HALMSTAD
0707-667664      

Bo Olsson (vice ordf)
Agatvägen 5, 302 59 Halmstad
0705-2026 87

Gunvor Svensson (vice sekr.)
Sofiebersvägen 28, 302 23  Halmstad
0706-652585

Anne Marie Hoffert
Norsbergsvägen 34 A, 302 30  Halmstad
0736-361106

Lars Brunkstedt                                  
Rubinvägen 1 
302 59 HALMSTAD  
0737 25 31 03                                                              

Nils Arne Gustafsson
Stora Nydala allé 15
305 93 Halmstad

Håkan Wallin
Ättehögsvägen 5
30259 Halmstad
0706-694083