Genom historien mot framtiden

 

Snöstorps Hembygdsförening har sitt säte på Snöstorps Hembygdsgård i östra Halmstad. Vår vision "Genom historien mot framtiden" innebär att vi skall vårda och aktualisera lokal kulturhistoria, vara en modern mötesplats och anordna festliga arrangemang. 

 

Föreningen har cirka 340 medlemmar och hembygdsgården är centrum för verksamheten.  Vi strävar efter att levandegöra och vårda minnet av gamla Snöstorps sockens historia och att vara en naturlig samlingsplats för vardag och fest. Vi vårdar minnet av den tid som visar att människor brukat jorden och haft djuren i sin tjänst. I stallet finns tavlor, som berättar om korna, deras härstamning och livscykel. Gamla vagnar och seldon finns till beskådande för den som är hästintresserad. 

Skolor, företag och föreningar, politiker och privatpersoner, kontakta någon i styrelsen så visar vi gården med allt vad den har att erbjuda. 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Gamla artiklar

Ibland måste man rensa annars kan förstasidan bli alldeles för lång och då orkar ingen läsa. Tidigare har vi bara tagit bort gamla artiklar. Nu har vi i stället startat en sida som heter historik.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Föreningen har nytt telefonnummer 0705 35 49 65.

 

2017 nytt år och nya verksamheter 

Årets som gott har till stor del präglats av att Hembygdsförbundet fyllde hundra år. Snöstorps Hembygdsförening rönte stora framgångar och fick både en lokal, en regional utmärkelse och en nationell utmärkelse.t Vi ser fram emot ett nytt framgångsrikt år.

Årsmöte 26 februari

Årsmötet är den 26 februari klockan 15.00  i Snöstorps församlingshem. 

Motioner till årsmötet

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. Dessa ska vara skriftliga och går även att skickas med e-post.

Eldsjälsgalan

Årets eldsjälsgala äger rum  den 15 februari klockan 19 på teatern. Förra året blev vi årets eldsjäl. Nya föreningar kommer att få utmärkelsen i år. Som medlem i föreningen har du rätt till gratis entré. Biljetter finns att hämta på turistbyrån.  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Integration Halland - samverkanskonferens Tylösand

Sjuttiofem personer, från Göteborg i norr till Laholm i söder, samlades till en samverkanskonferens på Hotell Tylösand den 25 november 2016 för att dryfta frågor, som rörde invandring och sysselsättning. Läs mer......

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hallands hembygdsföreningar har gjort en 50 meter lång bonad, den finns nu utställd på Varbergs museum

Läs Eva Erikssons tankar om föreningen och hennes berättelse om vår del av bonaden. Fotot är taget på Skansen. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Demokratiträff på slottet i Halmstad 161028 

Sextio personer från olika föreningar och offentliga verksamheter samlades på slottet för att diskutera integration. Landshövdingen var värd för träffen och demokrati- och kulturministern var regeringens representant.

Hembygdsföreningarna i Halmstad representerades av Lars-Erik Björklund, ordförande i Snöstorps Hembygdsförening.

På bilden ser vi Lars-Erik tillsammans med landshövding Lena Sommestad och kulturministern Alice Bah Kunke. 

Läs mer.......

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

2017 års resa går till Ängelholm

Planerna är att den ska ske i maj med bland annat en tur med båt på Rönne å, museibesök och lunch. Program med hur och när man anmäler kommer längre fram. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Snöstorps Hembygdsförening - årets hembygdsförening

På Skansen i Stockholm, under pompa, ståt och stolthet fick föreningens ordförande motta priset. Prinsessan Sofia överräckte det hedrande diplomet och den stora blombuketten. Dessutom får föreningen ett bidrag på 10 000 kronor. 

Motiveringen löd:
Snöstorps Hembygdsförening arbetar mycket målmedvetet för att med aktiviteter som attraherar många besökare nå olika målgrupper, som unga, äldre, skolelever och människor från olika kulturer. Med sin omfattande utåtriktade verksamhet är föreningen ett bra exempel på att hembygdsrörelsenär en aktiv kraft med förmåga att bidra till en positiv utveckling av lokalsamhället. 

Utmärkelsen har upmärksammats av olika medier runt om i Sverige, i radio, tidningar, TV och på lika webbsidor. 

Här är några exempel

På kungahusets hemsida
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/prinsparetvidenkvallifolkparken.5.389e411156076eac1e4ed.html 

SVT
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/hallandsk-hembygdsforening-prisas-pa-skansen 

Sveriges Radio P4 Halland
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6505245 

Hallandsposten
http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/sn%C3%B6storps-hembygdsf%C3%B6rening-prisades-p%C3%A5-skansen-1.3734529 

Läs ansökans innehåll

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 Hyr hembygdsgården och fira i en vacker miljö

Jubileum, fest, dop, bröllop, födelsedag 600;-kostar det. Kontakta ordf. Lars-Erik Björklund tel. 0705-534221 eller Ingvar Ihlström tel. 035-123529.

 


Kontakta oss 

Har du några synpunkter på hemsidan, är det något du vill vi ska skriva om, är det något du saknar. 

[Contact form disabled - the email does not work and bounces.]

Vi är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund

Med stöd av Halmstads kommuns kulturförvaltning

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

 

.