Besök från cykelfrämjandet

 

 

Social gemenskap är ett uttryck, som betyder mycket. Det märktes också på den goda stämningen, de glada skratten och den öppna atmosfären. Vi vågar påstå att ideella föreningar är en viktig faktor för människors välmående. Ensamhet, avsaknad av kontakter, gör att människor mår psykiskt dåligt. Kan man då finna ett forum, där man kan göra något tillsammans, är det en bra grogrund för............

Hembygdsrörelsen är en sådan faktor. Cykelfrämjandet likaså. Kan man då finna möjligheter för gemensama aktivitet blir effekten mångdubbel. 

Cykelfrämjandet i Halmsstad är en organisation som arbetar för bättre villkor för cyklister i Halmstad med omnejd. Man arrangerar cykelturer och utflykter för medlemmar och andra intresserade. https://cykelframjandet.se/halmstad-laholm/ 

Efter föreddraget gick man med stort intresse runt på gården för att titta på alla utställningar. Det var till exempel den gamla skolsalen, stallet, drängstugan, alla hjälpmedel för textil och skomakeri. Om gården fick man veta att den till skillnad mot många andra gårdar i trakten var platsbygd. Historiens vingslag blev tydliga, när någon i det gamla arkivet kände igen sin egen gård. 

Då uppstod frågan: -"Jag skulle så gärna vilja komma tillbaka och leta efter fler intressanta historiska fakta. Är det möjligt?"'

- "Ja naturligtvis. Varje måndag klockan 9-12 är vi här och arbetar. Du är så välkommen."

Så fortsatte tankeutbytet och som en avslutande kommentar: - "Så trevligt detta har varit. Ni är hjärtligt välkomna tillbaka."

 

 

 

 

 

 

 

22 Jun 2024