Hembygdshistoria för skolan

 

Det kom en inbjudan till Berte Hembygdsmuseum 240221 från Hembygdsföreningarna i Halland

HEMBYGDSHISTORIA FÖR SKOLAN – SÅ GÖR DU!

Ett tjugotal personer hade mött upp. Deltagarna var representanter för olika halländska hembygdsföreningar, Region Halland, Hallands konstmuseum, Berte museum och hembygdskonsulenten.

[i]Föreningar som deltog i träffen.

Lars Hillerts från Årstads Hembygdsförening delade med sig av sina erfarenheter av samarbete med skolan. Han berättade om tankegångar mellan skolan och föreningen och hur viktigt det är att följa läroplanen.

En fråga som ställdes var: - Hur kan Hembygdsrörelsen förmedla kulturarvet i hembygden i samarbete med skolan?

Lars Hillerts redovisade också mycket utförligt hur man tänkt, hur man gått till väga och hur man skulle kunna få eleverna att engagera sig i historien. Att olika föreningar har olika möjligheter blev tydligt när det redogjordes för rent praktiska problem. Vilken väg skall man välja? Ska eleverna komma till hembygdsgården eller ska hembygdsföreningen komma till skolan? Verkligheten blev uppenbar, när det i Årstads skolområde inte fanns ekonomi att låta barnen åka buss till Hembygdsgården och att avståndet var för långt att förflytta sig till fots.

Då valde man den teoretiska vägen, att berätta och visa bilder hur man levde förr och att utmana elevernas fantasi och berättarglädje. Allt i samarbete med skolans lärare.

Hur Snöstorps Hembygdsförening i Halmstad samarbetat med skolan Snöstorps Hembygdsförening har två skolor, som ligger i närområdet. Till båda skolorna är det 1,8 km.  Snöstorpsskolan har 380 elever i åk F-5. Vallåsskolan är en F-9-skola. Den har idag 700 elever, men kommer efter ombyggnation om några år att ha 1 000 elever.

Samarbetet mellan Snöstorps Hembygdsförening och de båda skolorna har bestått i att elever från dessa två skolor kommit på besök, blivit guidade runt av föreningsmedlemmar och fått berättelser om hur det var att ”leva förr i tiden”. Eftersom det är gångavstånd mellan skolorna och Hembygdsgården har detta inte varit något problem.

Den bifogade länken berättar om ett besök, från en av skolorna i närområdet.

http://www.snostorpshembygd.se/besok-fran-vallasskolan-maj-2018 Kerstin Nordholm Webbansvarig Snöstorps Hembygdsförening

[i] Hylte, Falkenbergs Kultur och Hf, Snöstorp, Söndrum, Morup,  Okome-Köinge, Gunnarp Stafsinge, Östra Karup, Vessige-Alfshögs, Årstad och Femsjö.

24 Feb 2024