Vad tänker du på

 

Varje måndag förmiddag träffas medlemmar för att umgås och ta hand om hembygdsgården. En dag ställdes frågan: - Vilka associationer får du, när du tänker på hembygdsgården? Det blev ganska snabbt tydligt att det var den fasta syssla man åtagit sig, som blev det första man tänkte på. Några tar till exempel hand om trädgården och andra sköter stugan. Gemenskap och gott kamratskap är ett viktigt inslag i verksamheten. Svaren kunde indelas i fyra huvudrubriker; social gemenskap, utemiljön, inomhusmiljön och historiens vingslag. Allt sammantaget och att det inte bara är några få som är delaktiga skapar den goda föreningen. Tillgänglighet och välkomnande är begrepp som ryms under alla rubriker.

Social gemenskap 

 • Gemenskap och social samvaro är en viktig del av hembygdsföreningen
 • Omsorg om varandra skapar trygghet
 • Måndag förmiddag med hög stämning vid kaffebordet är en fast punkt för många medlemmar
 • Medlemmarna är basen i föreningens verksamhet
 • Delade meningar, att respektera varandras åsikter och att inte alltid tycka likadant, leder till utveckling och ledder till föreningens framåtskridande

Utemiljön

 • Trädgården är en viktig del av gårdens karaktär. Ingen uppgift är för liten, ingen för stor. Gräset måste klippas, rabatterna rensas och löv måste krattas bort.
 • Till utemiljön räknar vi också tillverkning av fågelholkar, som dessutom ger en inkomst till föreningen. 

Inomhusmiljön 

 •  I föreningens åtagande ingår att kunna visa hur människor levde för hundra till etthundrafemtio år sedan. Det innebär också att stugan kräver kontinuerligt underhåll i form av omsorg om huset såsom städning, reparationer, tvätt och lagning av textilier.

Historiens vingslag

 • Samlingarna - bevara dem för framtiden
 • Rötter - viktigt att hålla gamla fakta angående Snöstorp vid liv
 • Historien - levandegöra gamla Snöstorp
 • Den gamla traktorn - en gåva till föreningen, tappra försök att få igång den
 • Arkivering och digitalisering - tillgängliggöra gamla dokument och dokumentation. Det som är aktuellt idag blir historia i morgon.

Vad skulle hända om vi lade en mer vetenskaplig syn på hembygdsgården, och hur skulle olika experter uttrycka sig?

Historikern, som studerar mänsklighetens förflutna, och arkivarien som arbetar med att utreda, vårda, ordna och förteckna arkivbestånd genom att granska och analysera till exempel äldre texter, skulle naturligtvis säga att historiens vingslag sammankopplade med inomhusmiljön är de viktigaste delarna i verksamheten.

Hortonomen, som är expert på trädgårdsvetenskap, skulle självklart säga att utemiljön med vård och bevarande av gamla växter är absolut viktigast.

Sociologen, som studerar hur människor fungerar i grupp samt granskar samhällsstrukturer, maktstrukturer och sociala grupperingar skulle säga att social gemenskap betyder mest.

Författarens kommentar

Vad betyder mest? Saker vi har runt omkring oss eller människorna? Det är vetenskapligt bevisat att människor som upplever någon form av gemenskap med andra lever både friskare och längre. I Storbritannien har man till och med gått så långt att man utsett en ensamhetsminister. I väntan på att det ska hända i Sverige kan vi fundera över vad Snöstorps Hembygdsförening betyder för social samvaro. Och som en av de äldsta medlemmarna en gång uttryckte sig: - Jag längtar till gården. Den är en del av mitt liv. Där träffar jag människor jag känt i många år, men jag får också nya bekanta. 

Så viktigt det är att ha någon att prata med, någon som alltid lyssnar, någon som du kan skratta eller gråta tillsammans med. Håller du med? 

Läs artikeln i Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/sverige-behover-tillsatta-en-ensamhetsminister/i/senaste/om/idagsidan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Nov 2018