Lützowstenen

 

 

Slaget vid Halmstad den 17 augusti 1676

Slaget vid Halmstad 1676 blev på många sätt en vändpunkt i vad som kallas det Skånska kriget 1675-1679. Belägringen av Halmstad bröts och de danska planerna på att återta Halland slutade med segern vid Fyllebro. Efter ett år av ständiga motgångar vände krigslyckan för Karl XI och den svenska armén. Källa Länsstyrelsen Halland

Det Skånska kriget utlöstes av en storkonflikt där Frankrike och Sverige stod mot en koalition av Nederländerna, Spanien, den tysk-romerska kejsaren och Danmark. Danmark såg en möjlighet att ta tillbaka de skånska landskapen och förklarade Sverige krig 1675.

Den danska kungen Christian V i spetsen för 15 000 man landsteg  nära Helsingborg i juni 1676 för att återta Skåne, Halland och Blekinge som Danmark förlorat vid freden i Roskilde 1658. Hela Skåne, utom Malmö, och Blekinge intogs. En del av den danska armén gick under generalmajor Jakob Duncam norrut och inledde en belägring av Halmstad men den svenska krigsledningen lyckades bryta belägringen och slå den danska armén. Danskarna drevs på flykten ned mot Fylleån.

 

 

Den stora målningen över slaget vid Halmstad är gjord av konstnären, bataljmålaren, Johann Philip Lembke född 1631 i Nürnberg, död 1711 eller 1713 i Stockholm. Målningen hänger på Drottningholms slott och ingår i Statens konstsamlingar. I bakgrunden syns Halmstad med Galgberget, till höger byn Snöstorp.

 

Johan Friedrich Lützow, född 1651 i Mecklenburg, var en  tysk överstelöjtnant i dansk tjänst som under slaget vid Halmstad, även kallat slaget vid Fyllebro, enligt ganska tvivelaktiga källor ensam dödade sjutton av i slaget hundra stupade svenskar.

Det var när hela den danska armén i totalt kaos retirerade över en smal bro över Fylleån, som Lützow ska ha vänt om på bron och slagits för sitt liv. Trots att han var skadad av både kula och klinga stod han kvar och slogs medan hans kamrater sprang för livet. Han lyckades döda sjutton svenska soldater innan han själv föll död ner. Han ansågs så tapper att svenskarna på platsen senare förärade honom ett monument med inskriptionen:

Stympad men Kämpande Föll här den Tappre Lützow i Fältslaget den 17aug 1676.