Hembygdsgårdens historia

 
Snöstorps Hembygdsgård har varit en arrendegård under Sperlingsholms gods. Den byggdes på den plats den ligger idag och började brukas 1855. Den sista brukaren friköpte gården 1938. Jordbruket lades ned 1956.
När det nya bostadsområdet Vallås planerades köptes gården av Halmstads kommun. Snöstorps hembygdsförening fick 1968 överta den för en symbolisk summa pengar  och tomten kunde disponeras med tomträtt. Efter stora frivilliga medlemsinsatser kunde gården invigas 1971.
En förödande brand 1987 tvingade föreningens medlemmar att göra om arbetet och bygga upp boningshuset igen. Här finns nu en betydande samling fornfynd, utställningar av bruksföremål, redskap och fordon.