Föreningens historia

 

Snöstorps Hembygdsförening bildades år 1933

Syftet var att bevara och öka kunskapen om bygden och dess historia samt kulturarvet kring området i Snöstorpstrakten. Föreningen ingår i nuvarande Halmstad kommuns upptagningsområde i Hallands län.

Den första föreningslokalen

Efter bildandet förvärvades en vind som föreningslokal. Den låg i dåvarande Snöstorps kommun. Lokalen kläddes med stockpanel för att efterlikna en ryggåsstuga, vilket är ett envåningshus utan innertak.  Under äldre tider var det den vanligaste formen av bostadshus för allmogen i Norden. Insamlade och skänkta föremål från bygden förvarades i lokalen.

Vilande verksamhet

Under andra världskriget var verksamheten vilande, men 1944 gjordes nya försök till återupplivande.

Verksamheten kom åter igång i slutet av 1950-talet

Nya krafter tillträdde då i styrelsen som drev utvecklingen vidare inom föreningen med bland annat Edvin Gustavsson som ordförande och Ture Gustavsson som sekreterare.

Hembygdsgården - ett nytt kapitel i föreningens historia

År 1968 fick Snöstorps Hembygdsförening möjlighet att hyra en äldre gård, Backagården, i utkanten av det nyetablerade och påbörjade bostadsområdet Vallås i Halmstad, vilket ligger inom området Snöstorps upptagningsområde. I samband med exploateringen av området försvann en stor del av den äldre delen av bebyggelsen för att ge plats för nybyggnation, men fastigheten Backagården lämnades kvar. Föreningen har allteftersom rustat upp den förfallna gården till att bli ett levande hembygdsmuseum, vilken 1971 invigdes som Snöstorps Hembygdsgård.

Inbrott och brand

I september 1987 skedde ett inbrott. I samband med det uppstod en brand som lade stora delar av gården i ruiner. Trots stora skador och höga kostnader rekonstruerades och återuppbyggdes gården med hjälp av frivilliga insatser.

Läs mer om föreningen under rapport inom SOTA-projektet.