Årets resa 2019

 

Första anhalten var på Grimetons radiostation, som 2004 utsågs till världsarv av FN-organet UNESCO. Här var det möjligt att få ta del av den tiden high-tech-utrustning, som möjliggjorde fler och snabbare förbindelser mellan människor på varsin sida om Atlanten. 

Anledningen till att radiostationen anses vara så unik beror på att här finns den enda kvarvarande, och fullt fungerande, långvågssändaren från 1920-talet. Radiostationen var från början del i ett världsomspännande nät av långvågsstationer, alla utrustade med den revolutionerande teknik som utvecklats av svenskamerikanen Ernst F. W. Alexanderson. Eftersom Grimeton Radiostation är den enda stationen kvar i detta en gång globala nätverk betyder det att i Varberg, Halland och Sverige finns ett teknikarv som inte liknar något annat i världen – och som ännu fungerar!

En härlig lunch serverades sedan på Torrekulla golfklubb i Mölndal och därefter fortsatte färden ytterligare en bit norrut till Gunnebo slott, en vacker byggnad från 1700-talet.

 

 

 

 

 

 

Sista anhalten var på den vackra hembygdsgården i Harplinge. Alla var överens om att det hade varit en intressant och trevlig resa. Busschaufför Kent hade gjort ett bra jobb och sekreterare Eva och hennes man Bertil hade som vanligt planerat resan, så att det blivit både spännande, trivsamt och lärorikt. 

20 May 2019