Årsmöte 2015 i Snöstorps församlingsshem

 

 

Den 22 februari samlades mer än 60 personer för att avsluta det gamla verksamhetsåret och välkomna det nya. Ordförande Lars-Erik Björklund hälsade alla välkomna och presenterade dagens föredragshållare författare Andreas karlsson, Falkenberg.

Bakgrund

Andreas inrresse för istoria började med släktforskning ända ned till 1600-talet. Han hoppas på att inspirera människor till att forska om släkt och samhälla. För den vetenskapligagrunden har han kontakt med historiker. Syftet är att det skall vara lättläst med historiska fakta som gakgrund. Levnadsöden grävs fram och källforskning bedrivs genom studier av domböcker, räkenskaper, landsarkiv och riksarkiven i Lund och Vadstena. ndreas försöker lyfta fram de vanliga människorna. Nögra anonyma namn på en gravsten kan bli människor av kött och blod.

Dagens rubrik var Blåkullafärder och våldsamma svärmödrar på 1600-talet.

Trolldom och vidskepelse höll folket i ett järngrepp. Skällsord och grovt språ brukades av både män och kvinnor. Man drog nytta av det som naturen gav och grönkål odlades för att skydda sig mot sjukdomar, som kunde orsakas av att någon blivit förhäxad. Halsont botades genom att ligga framstupa på en kista och läsa Fader vår baklänges. Ofta förknippades trolldom med Blåkullafärder. Et åttioårig kvinna förhördes och tillfrågades hur hon lärt sig åka:

- Hur bar du dig åt?

- Jag for på en raka. Den smordes med svinister och vargfett och vips for den iväg till djärvulen på Blåkulla. Han såg svart ut och hade svarta kläder. 

Den gamla kvinnan dömdes att brännas på bål.

Årsmötet

Efter det intressanta föredraget serverades smörgåsar och hembakade semlor.

Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar, vilka leddes av Lennart Axelson. Föreningens räkenskaper var som vanligt i god ordning och många välbesökta aktiviteter under året har gjort Hembygdsgården till en attraktiv och aktiv mötesplats. En ny styrelse valdes och den omvalda ordföranden Lars-Erik Björklund tackade för visat fötroende och berättade också om kommande aktiviteter.

 

 

26 Mar 2015