Årsmöte 220313

 

Protokoll fört vid årsmöte med Snöstorps Hembygdsförening 220313 i Snöstorps Församlingshem

 1. Ordförande Lars-Erik Björklund hälsade deltagarna välkomna till föreningens årsmöte
 2. Parentation över avlidna medlemmar hölls av Lars-Erik Björklund som läste en dikt följt av en tyst minut. Avslutades med körsång av psalmen ”Härlig är Jorden” på bildskärm.
 3. Program: Happes Orkester underhöll oss med musik från -60/-70 talet.
 4. Kaffepaus, med hembakat och dragning av försålda lotter med för oss lite annorlunda priser.
 5. Årsmötet öppnades av Ordf. Lars-Erik Björklund.
 6. Till mötesordförande valdes Bo Olsson och till mötessekreterare valdes Annika Lundquist.
 7. Justerare till mötets protokoll utsågs Gun Yström och Inger Gustavsson.
 8. Verksamhetsberättelsen för 2021 och Bokslut för 2021 fanns utlämnad, deltagarna beslöt att godkänna dessa.
 9. Revisionsberättelsen för 2021 upplästes av Bo Olsson. Deltagarna beslöt att godkänna, då revisorerna inte var närvarande.
 10. Ansvarsfrihet Årsmötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021 i samråd med revisorernas rekommendation.
 11. Medlemsavgifter Mötet beslöt enligt styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för verksamhetsåret 2022.
 12. Ordförande för verksamhetsåret 2022. Årsmötet beslöt enligt förslag att välja Lars-Erik Björklund.
 13. Val av styrelseledamöter. Kvarstående i styrelsen: Marianne Löfgren, Gunvor Svensson, Ann-Marie Hoffert, Lars Brunkstedt
  Omval 2 år:Lennart Karlsson, Bo Olsso, Gullvi Strid, Annika Lundquist
  14. Val av styrelsesuppleanter. Omval 1 år:Nils Arne Gustavsson

  Val av två revisorer och suppleanter: Revisorer: Tore Pettersson   Omval 1 år, Gert Andersson Omval 1 år Suppleanter: Christer Larsson, omval 1 år, Ulla Sandberg nyval 1 år    

15. Val av representanter i Halmstads Hembygdskrets styrelse: rdinarie:  Föreningens ordf. Lars-Erik Björklund, ersättare: föreningens vice sekr. Gunvor Svensson

16. Val av valberedningenvarav en sammankallande
Sammankallande:Claes-Göran Nilsson, omval 1 år
Kåre Sandberg, omval 1 år
Ersättare: Anita Andersson. omval 1 år, Jörgen Strid, omval 1 år
17. Övriga frågor
Ordförande inbjuder till föreningens Soppafton 23/4 och Resan till Hässleholms järnvägsmuseum/ Hovdala slott 14/5
Lars-Erik Björklund delade ut hedersnålar med diplom till Marianne Löfgren och Bertil Eriksson.
18. Årsmötet avslutades och ordf. tackade de ca 40 medlemmar visat intresse under mötet, samt ett tack till kökspersonalen som skött förtäringen till oss alla.

Vid protokollet

Annika Lundquist, sekr.                                           Lars-Erik Björklund, ordf.

Justeras:

Gun Yström                                                                 Inger Gustavsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Mar 2022