Besök från Vallåsskolan

 

Hembygdsgården är en guldgruva för lärare och elever, när man vill levandegöra historien. 

Hur då undrar kanske någon. Lärarna sköter väl undervisningen och medlemmarna sköter väl hembygdsgården? Förvisso sant, men om man samarbetar blir det kanske ännu bättre. 

 

Vi skall erbjuda fortsatt samarbete med skolorna i närområdet. Skolans undervisning kan konkretiseras och kompletteras genom det vi har att erbjuda. Framför allt tänker vi på delar av läroplanen för grundskolan åk 1-3 kapitlet Att leva tillsammans.

  • Skildringar av livet förr och nu. Minnen berättade av människor som lever nu.
  • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.
  • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen.
14 Jun 2018