Demokratiträff på slottet i Halmstad 161028

 

Sextio personer samlades på slottet, när landshövding Lena Sommerstad bjudit in ideella föreningar och offentliga organisationer till slottet den 28 oktober för att diskutera integrationsfrågor. Prominent gäst var demokrati- och kulturminister Alice Bah Kunke.

Landshövdingen hälsade välkommen och uttryckte sin glädje över att så många hörsammat kallelsen. Där fanns bl.a. representanter från studieförbund, Halländska hembygdsrörelsen, Röda korset, landsbygdsutveckling, fackföreningsrörelsen, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Migrationsverket. Den övervägande delen av deltagarna kom från ideella föreningar.

Halländska hembygdsrörelsen representerades av ordförande Bengt Bengtsson, hembygdskonsulent Kerstin Hultin och Lars-Erik Björklund, ordförande i Snöstorps Hembygdsförening, Halmstad.

Dramalogens  medlemmar underhöll med en pjäs om de problem, som kan uppstå genom språkförbistringar och missförstånd mellan svenskar och invandrare, med möten med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Man drev friskt med dråpliga situationer och schablonbilder. Det var en mycket bra och träffsäker färeställning. Folk skrattade och nickade igenkännande, när de rastlösa, förment asyl- och arbetssökande ideligen fick svaret: "Tålamod, bara vänta, bara vänta". 

En god lunch serverades med kikärtspaj, glutenfri köttfärspaj, sallad, smör, och bordsdricka.

Lars-Erik berättar:
"Vid lunchen satt jag vid samma bord som bland andra Lena Sommestad och Alice Bah Kunke. Alice berättade om olika delar av sitt departement och ansvarsområden. Integrationsfrågorna har en framskjuten position. Vi diskuterade också reformen om att låta entrén till statliga museer avgiftsfri. Hon sade att museerna så mycket som möjligt ska få arbeta fritt från politiska påtryckningar. 

Dagen innan hade jag läst en frän artikel i tidningen om henne och frågade hur det kändes att bli påhoppad offentligt. Hon svarade att det inte går att ta illa vid sig av alla påhopp utan att det är en del av jobbet.
Alice bad mig berätta om Snöstorps Hembygdsförenning och framför allt vårt integrationsarbete. Hon lyssnade intresserat, när jag redogjorde för om aktiviteterna på på Arena Hotell, asylsökandes besök på hembygdsgården och kontakter som knutits. 

En annan intressant bordsgranne var en av grabbarna från Dramalogen. Han berättade om sin flykt från Syrien och hur han på många krokiga vägar hamnade i Sverige där han också har en bror. Resten av familjen bor kvar i Turkiet, där de vill stanna, eftersom pappan har ett arbete. Efter två år i Sverige talar han mycket bra svenska.

Efter lunchen höll Alice Bah Kunke ett inspirerande föredrag, som handlade om regeringens och departementets frågor om integration. Hon betonade den oerhörda betydelsen av frivilligrörelsernas arbete med integration och även övrigt ideellt arbete. Hon menade att politiker inte kan lösa gräsrotsproblemen lika bra som de ideella organisationerna.  Politikerna kan stödja med resurser men är starkt beroende av de ideella organisationernas verksamhet.

Frågor som togs upp var hur man ska kunna underlätta för flyktingar, som bor på landsbygden, att komma till städer och umgås med folk och bryta isolering. Man skulle till exempel kunna ordna gratis bussresor.Alice förde frågan vidare till Länsstyrelsen och Lena Sommestad. Det föreligger nya direktiv om integrationsabete på regionnivå.

Alice var tvungen att skynda vidare och rundabordssamtal vidtog. Nya kontakter knöts och man fick inblick i varandras sätt att arbeta ideellt. Bland önskemålen kan nämnas en ökad kontakt mellan föreningar och offentliga organisationer för att hjälpas åt med lämpliga aktivitetsprogram. Någon i Varberg har startat en kör, idrottsföreningar arbetar på olika sätt med integrering. Man varnade för att bilda invandrarfotbollsföreningar, eftersom det ökar isolering. Även vissa politiska frågor angående insteg på arbetsmarknade för både invandrare och svenska ungdomar kom upp till diskussion.

Dagen avslutades med en kopp kaffe och samtal med en före detta elev som jag haft 1967 på Brunnsåkersskolan. Jag fick en förfrågan om att leda jullekar för invandrarbarn den 10 december på Kulturhuset, vilket jag tackade ja till.

Det var en bra och värdefull träff. Alla var öppna med både positiva saker och problem med att arbeta ideellt. En fråga som ställdes var hur länge man orkar. En sekreterare vid varje bord sammanställde samtalen i avsikt att göra någon form av utvärdering av dagen. Det var stimulerande att träffa människor som brinner för sin verksamhet.

Snöstorps Hembygdsförening blev kallad som representant för hembygdsförelsen på grund av att vi blivit utsedda som årets hembygdsförening och att vi har integrationsfrågor på agendan. 

30 Oct 2016