Framtidsvision

 

Snöstorps Hembygdsförenings vision

Genom historien mot framtiden, så lyder Snöstorps Hembygdsförenings vision.

Vad betyder det? Finns det en djupare betydelse än att bara i tid förflytta sig från en era till en annan? Finns det ett behov av förankring bakåt, något att luta oss emot för att tryggt kunna ta oss an framtiden. 

Historia

Att läsa om familjen Hedenhös med pappa Ben, mamma Knota, barnen Sten och Flisa, urhunden Urax, hästen Hårfagre och kossan Mura. Det är historia även om den är påhittad. Sedan förflyttar vi oss till framtiden med datorer, snabba bilar och semester i Thailand. Det som var framtid 1950 är historia idag. Vem hade för 15 år sedan trott dig om du sagt att mobiltelefoner är inte bara till att ringa på. Dem använder man för att söka information, ha kontakt med vänner i hela världen på Facebook eller göra inlägg på på diskussionsforum o.s.v. Är framtiden redan här eller finns det en framtid ännu längre bort? Filosofiska frågor kan tänkas, men vad händer om man börjar djuploda?

Är historien viktig eller är det bara något som varit? Visste folk på medeltiden att de levde på medeltiden? Vad har det för betydelse hur våra förfäder levde under stenåldern, hur samhället såg ut när våra föräldrar eller farföräldrar växte upp eller vad som hände i Europa under andra världskriget.  Kanske hjälper det oss att förstå det som händer idag och forma framtiden genom att komma ihåg det som hände igår, eller blir det bara ännu mer obegripligt. 

Då och nu

Vilken tid lever vi i - dåtiden, nutiden eller framtiden. Vid en studieresa till Rom och ett besök i katakomberna uppstod en intensiv diskussion mellan en katolsk pater och en svensk forskare huruvuda det finns ett då eller ett nu. 

Nej, sa forskaren, det finns inget nu, för i samma ögonblick som man säger nu har det passerat och blivit ett då. Vi förflyttar oss alltså i tiden som då, då, då.........

Jo, sa den katolske patern, vi är ständigt närvarande och förflyttar oss i tiden som nu, nu, nu......

Det hela slutade med evig fiendeskap och ännu en olöst filosofisk gåta, där svaret kunde blivit det lakoniska: - För en stund sedan. 

Tänkvärda ord av tre filosofer

Att historia har fascinerat och människor märks inte minst av citaten från följande personer

George Santanya 1863-1952,  spansk-amerikansk filosof:
- De som inte kommer ihåg historien är dömda att återupprepa den.

Harold Pinter 1930-2008, brittisk författare, dramatiker och politisk aktivist, fick Nobelpriset i litteratur 2005:
- Det förflutna är det du kommer ihåg, tror att du kommer ihåg, övertygar dig själv om att du kommer ihåg eller det du låtsas att du kommer ihåg.

Simone Weil 1909-1943, fransk filosof och mystiker av judisk börd:
- Om man inte känner till det förflutna, förstår man inte framtiden och är inte lämpad att forma framtiden.

Hembygdsrörelsen fyller 100 år

Hembygdsrörelsen fyller 100 år och man har skickat ett upprop till föreningarna i hela landet att man vill ha hjälp med en vision för att kunna utvecklas. Visionen ska bli vägledande för Sveriges Hembygdsförbunds arbete, vilka frågor som ska prioriteras , hur man skapar medlemsnytta och hur man ska kommunicera med samhället. 

Man vill ha svar på fyra frågor:

  1. Hur vi vill bidra till en positiv utveckling av hembygden
  2. Vilken uppgift embygdsrörelsen bör ha till skillnad från andra organisationer
  3. Hur vivill att hembygdsrörelsen ska uppfattas av samhället och allmänheten
  4. Vad är det bästa som kan hända hembygdsrörelsen och vår förening

Har vi fler idéer och frågor är det också viktigt att de kommer fram.

Vad menar vi med hembygd

Vad är då en hembygd? Är det där man är född, där man bor just nu eller där man bott längst? Ponera att en människa som är 70 år har flyttat sju gånger och bott tio år på varje plats. Var har den personen sin hembygd? Har den personen någon hemkänsla över huvudtaget. Kanske är hembygd den plats som gjort djupast intryck oavsett hur länge man bott där. Om någon har bott i en storstad hela livet kan den tala om hembygd eller är hembygden bara fördomsfullt förknippad till röda stugor och betande kor? På radio var det någon som på fullt allvar sa: - Hembygd står för det agrara i stället för det urbana. Fritt översatt något i stil med att hembygd finns på landet i stället för i sta'n. Nonsens, eller hur? Kan man eller kan man inte ha en hembygdsförening mitt i centrala Stockholm?

Hur ska vi gå till väga om vi vill förklara för en icke svensktalade person vad hembygdsrörelsen eller en hembygdsförening är? Först försöker vi på tyska, sedan på franska. Helt omöjligt? Engelska säger du väl då, det talar ju alla så det måste gå. Det finns helt enkelt ingen direkt översättning av ordet hembygd utan man får försöka i omskrivande ordalag att förklara vad man egentligen menar. Vi håller oss till engelska så får se var vi hamnar och använder oss av Google translate.

  1. Vi börjar med att söka på hembygdsförening och får inget svar alls för det finns ingen översättning
  2. Sedan söker vi på hembygd och får svaret homestead
  3. Sedan söker vi på förening och får svaret association. Alltså blir det närmaste homestead association.
  4. Så uppstår frågan vad homestead betyder, söker på det och får fram att det betyder hemman. Då har vi alltså översättningen hemmansförening.
  5. Om vi i stället söker på bygd kommer vi fram till countryside.
  6. Så söker vi på det och kommer fram till landsbygd, vilket innebär att countryside association skulle betyda något i stil med landsbygdsförening och genast är vi tillbaka vid röda stugor. 

På radion kan man lyssna på ett program som handlar om hembygd och det är i tre avsnitt. Det första hittar man under http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/681099?programid=767  och de följande två finns längre ned på Sveriges radios hemsida.

Tillbaka där vi började

Så går vi tillbaka till Snöstorps Hembygdsförenings vision och ställer oss frågan om vi har blivit klokare. När man talar med medlemmarna om vilken syn man har och vill ha på föreningens verksamhet finns det ord som ofta återkommer och det är tradition, trygghet och igenkännande.

Föreningen är inte bara en plats där man umgås och upprepar olika aktiviteter. Gården är också ett museum som vittnar om tider som flytt och hur människor genom tiderna försörjt sig. Där finns verktyg alltifrån stenålder och framåt. En gammal traktor, hästredskap och jordbruksredskap som männen använt och bruksting som man mer traditionsenligt ansett höra till kvinnliga sysselsättningar berättar både om trakten och människorna. 

Nog blir man berörd när en besökare från en helt annan kultur än vår med igenkännande tittar på verktyg som vi anser både som föråldrade och med dagens krav oanvändbara och säger: - "Såna använde vi hemma." 

Så har vi förflyttat oss genom historien till nutid. Hur kommer framtiden att se ut? Dit är vi på väg

 

 

4 Feb 2016