Hembygdsföreningen har besökt utgrävningarna vid Kistinge

 

 

Nu när Skedala deponi inte räcker till skall en ny gigantisk ligga vid Kistinge.  

Ingenting är så enkelt, som man från början tror. Det upptäcktes att det som man trodde bara var en helt vanlig, men väldigt stor, åker var historiskt mark. För fyra år sedan hittades fornlämningar. Innan man kunde använda området var man tvungen att gör omfattande utgrävningar och det får Halmstads kommun betala ett par miljoner för. 

Området är fyra hektar eller kanske lättare att förstå, lika stort som åtta fotbollsplaner och är en av Hallands största utgrävningsytor.

När Snöstorps Hembygdsförening fick en inbjudan till professionell guidning av arkeolog Stina Tegnhed tackade ett gäng på tio personer entusiastiskt ja. Att historia är ett ämne som fascinerar alla åldrar fick vi ett bevis på. Yngste deltagaren var elva år och den äldste åttiofem.

All matjord är avskalad och över hela området finns märkningar i form av något som nästan ser ut som en orange rosett med ett nummer och allt är noga dokumenterat, märkt och utsatt på en karta.

Det finns mörka stolphålsfläckar, som visar var s.k. långhus har legat. Det största så långt som femtio meter. Området har varit befolkat under Området har varit befolkat under mer än 2 000 år från omkring 1000 f.Kr. - 1100 e.Kr. och man har hittat spår av gamla krukor och bitar av järn från bronsåldern och yngre järnåldern som också visar att människorna ägnat sig åt jordbruk och bete. Ett bevis är att man hittat mycket linfrö. De flesta huslämningarna har kunnat dateras från 500 f.Kr. till år noll. 

Tiden löper snart ut för utgrävningarna och när vi var där såg vi hur ett gäng arkeologer grävde, putsade och tolkade det man fick fram. Alla var oerhört intresserade av sitt arbete och som Stina Tegnhed sade: - Detta får man bara inte missa. Att få ta del av något sådant är "once in a lifetime". 

Hembygdsföreningen tackar för det intressanta besöket och visar vår uppskattning genom att förmedla känslan av att vi alla fick med oss en fläkt av historiens vingslag. 

Vi fick ett mail från Stina

Det var jätteroligt att träffa er idag ute i Kistinge. Här kommer länkar till Kulturmiljö Hallands hemsida där vi lägger våra rapporter. På första sidan finns en rubrik med ”Publikationer”. Trycker man där kan man välja rapporter. Där lägger vi löpande upp nya rapporter.
www.kulturmiljohalland.se

Om vårt arbete och just nu i synnerhet om Kistinge utgrävningen skriver vi på Kulturmiljö Hallands facebooksida och på vår blogg Arkeologi i Halland. Här kommer länkar till dem:
https://www.facebook.com/Kulturmiljö-Halland-1471735243130460/
http://arkeologiihalland.blogspot.se/

Vi blickar framåt - läst i Nya Hallandsposten den 28 oktober år 5015

Ett nytt bostadsområde ska byggas i Kistinge. Efter flera års manglade har Halmstads kommun äntligen fattat beslut om att området får bebyggas. Det blir dock ytterligare försenat på grund av att man hittat bevis på att området varit använt till något, som inte kan betecknas som något annat än deponi. 

När man grävde för att undersöka markens beskaffenhet och lämplighet för bostadsbebyggelse fann man under ett flera meter tjockt jordlager föremål av bland annat metall och glas. Ju mer man grävde, desto mer hittade man. Bland annat ett föremål med två hjul efter varandra. Arkeologerna är osäkra på användningsområdet men tror att benämningen på föremålet börjar med bokstäverna c-y-k.... Man forskar vidare för att försöka lösa gåtan. 

Ju mer man grävt, desto mer har man hittat. Till slut har man kommit fram tll att området omkring år 2 000 e.Kr användes som deponi för att sedan fyllas med jord och åter bli jordbruksmark, vilket var under den stora folkvandringstiden då svält hotade landet. 

När hoten väl var avvärjda har det blivit deponi igen för att så småningom falla i glömska. 

De kvinnliga arkeologen med smeknamnet Historie-Lisa berättar att man funnit ett platt metallföremål 30 x 40 centimeter som innehåller massor av information. Där finns bevis för att området varit bebott redan 1 000 f.Kr, att man gjorde utgrävningar på 2 000-talet och att allt man då kom fram till finns bevarat i det lilla metallföremålet.  

Hon säger med tårar i ögonen och jubel i rösten: - Detta trodde jag inte att jag skulle få uppleva. Det kommer aldrig mer att hända. It's once in a lifetime.

Därmed har Snöstorps Hembygdsförenings vision blivit besannad 

Genom historien mot framtiden

 

 

 

 

 

 

 

30 Oct 2015