Integration Halland - samverkanskonferens Tylösand

 

Sjuttiofem personer, från Göteborg i norr till Laholm i söder, samlades till en samverkanskonferens på Hotell Tylösand den 25 november 2016 för att dryfta frågor, som rörde invandring och sysselsättning. Där fanns representanter från b.a.

 • Hallands kommuner
 • Studieförbund
 • Högskolan
 • Arbetsförmedlingen
 • Kyrkan
 • Hallands idrottsförbund
 • Lokalt Ledd Utveckling Halland
 • Länsstyrelsen
 • Utbildningsföretag
 • Rotary
 • Röda korset
 • Försäkringskassan
 • Hembygdsförbundet
 • God man
 • Region Halland

Det var med andra ord stor bredd på verksamheterna även om de flesta deltagarna kom från offentlig sektor. Snöstorps Hembygdsförening var den enda representanten från Hembygdsförbundet genom ordförande Lars-Erik Björklund och webbansvarig Kerstin Nordholm.

Landshövding Lena Sommestad inledde och berättade att projektets syfte är ökad samverkan i länet. Hon berättade att det finns 4 000 personer i länets mottagningssystem varav 2 000 barn. Det gemensamma uppdraget är att göra det bästa för dem som kommit.

Per Borg, kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun, berättade att projektet ägs av Hylte kommn och finansieras av Europeiska Socialfonden ESF.

Dagens övergripande syfte skulle vara att definiera framgångsfaktorer.

Alla deltagarna fick börja med att dokumentera om sitt arbete på stora "väggtavlor" under fyra rubriker.

 1. Detta har vi gjort/gör vi
 2. Detta är vi stolta över och vill dela med oss av
 3. Detta har vi planerat att göra
 4. Detta har vi problem med

Dagen fortsatte med ytterligare frågeställningar och diskussioner i större och mindre grupper. Det personliga mötet över verksamhetsgränser gjorde att värdefulla kontakter knöts.  

26 Nov 2016