Jul och traditioner

 

 

Vi gör pyssel och pynt inför julen
En novemberdag så kulen
Det blir ljus, tomtar och halmarbeten fina
Med hjälp av Inga Maja, Lars Erik och Stina

Så diktade sekreterare Eva Eriksson i gästboken den 14 november 2015, när ett gäng samlades för att pyssla inför julen. Man kunde göra sådant man gjort som liten, som man fortsatt med genom åren och som barn fortfarande gör idag. Det fanns ett ord, som svävade över aktiviteten - tradition. 

Därför föll det sig vid kaffet naturligt att prata om traditioner och vad de betyder, i positiva och ibland kanske negativa ordalag beroende av vilka erfarenheter man bär med sig. 

Först började vi med att fundera över vilken betydelse som ligger i själva ordet. 

 • Att man gör samma saker man alltid har gjort
 • Något man för vidare
 • Något man upprepar
 • Att man sparar något för framtiden
 • Att man kan se bakåt generation efter generation

Vad är positivt knutet till traditioner

 • Skapar trygghet
 • Det är en skön känsla
 • Något man vill göra
 • Något man skulle sakna om det försvann

Finns det något negativt knutet till traditioner

 • Kan vara en belastning, fyllt av måsten som man inte orkar med t.ex. julbord med massor av rätter som man inte vill äta
 • Kan upplevas som tvång
 • Svårt våga bryta
 • Upplevs som konservativt
 • Går inte att förändra
 • Vågar inte förändra

När bryts traditioner i större eller mindre sammanhang

 • Om någon dör
 • Om en förening läggs ned
 • Om folk flyttar

Ska man bryta traditioner? 
- Om en tradition överlevt sig själv ska den brytas, men vem vågar? Fler borde våga säga ifrån.

Vad skulle hända om man bröt traditionen med midsommar på Snöstorps Hembygdsgård?
- Det skulle bli kaos och folk skulle komma i alla fall.

Kan eller ska man förändra traditioner?
- Samhället förändras och man bör göra någon form av stegvis anpassning. Man måste förnya men inte glömma anknytning och igenkänning. 
- Förändring kan också vara att man ändrar användning av saker. Man kan göra nytt av gammalt, som är roligt att ha och återanvända i en annan form. Bara fantasin sätter gränser. På så sätt knyter man samman dåtid med nutid. 

Har vi något ansvar för kommande generationer?
- Barn tar till sig och i ifrågasätter. Vi kan förmedla och berätta vad som fanns och hur man gjorde. "Förr i tiden" behöver inte gå så långt tillbaka som till stenåldern. Det kan räcka med de gula plastskålarna och gamla ettöringar och tvåöringar. Varje generation har sina minnen och man kanske skulle ha ett museumrum hemma. 

Samhället förändras i snabb takt. Många människor kommer hit som asylsökande. Att förstå ett land är också att förstå dess kultur. Vad har vi som individer och förening för ansvar att förmedla vår kultur och på så sätt underlätta integration?
- Att bidra till möten, dela med oss av våra kunskaper och se till individ, inte grupp. 

Pysseldagen avslutades med brainstorming runt föreningens framtid.

 • Det skulle vara trevligt med yngre
 • Vi måste få in yngre
 • Vi skulle kunna ha en ungdomsförening
 • Vi skulle kunna ha mer öppet hus
 • Vi skulle kunna ha sommarcafé
 • Vi skulle kunna ha idéforum på hemsidan
 • Vi skulle kunna ha "Gubbträffar"

 

Till slut ordförandens kloka ord

När man upprepar en sak en gång är det en sedvänja, upprepar man det tre gånger är det tradition, därefter är det urgammal hävd.

 

 

 

 

 

15 Nov 2015