Lyckad hembygdsträff Halland

 

 

Den åttonde oktober, på Katrinebergs folkhögskola, träffades 60 "hembygsmänniskor" från Halland på en kick-off för att umgås, delge varandra idéer och planera inför jubileumsåret 2016. Från Snöstorps Hembygdsförening deltog ordförande Lars-Erik Björklund och sekreterare Eva Eriksson.

Hembygdsförbundets projektledare för jubileumsåret, Helena Hammarsköld, berättade att hembygdsrörelsen är Sveriges näst största ideella rörelse näst efter idrotten med 450 000 medlemmar och 2 000 föreningar.Hon informerade också om jubileumsåret med möjligheter och idéer om aktiviteter. 

Jubileumsåret har som syfte att hela Sverige ska delta, hembygdsrörelsen som kraft ska synliggöras och lokalsamhällets betydelse för gemenskap, delaktighet och integration skall uppmärksammas.

Därefter var det dags för rundabordssamtal. Lars-Erik Björklund, ordförande i Snöstorps Hembygdsförening hade befarat att det, som i så många andra liknande sammanhang, inte skulle inte leda till någonting nytt eller positivt. Så fel han hade. Hembygdskonsulent Kerstin Hultin hade mycket ambitiöst förberett grupparbeten med tio stationer. Upplägget var bra och grupparbetena var mycket trevliga. I detta instämmer också sekreteraren i Snöstorps Hembygdsförening Eva Eriksson.

Lars-Erik berättar

Deltagarna delades in i tio grupper. Grupperna delades in så att varje grupp skulle representeras av folk från olika geografiska områden. Vår grupp representerades av deltagare från Okome, Knäred, Långaryd, Frillesås och Snöstorp. Man fick förflytta sig till tio olika stationer och fick vid dessa 10 minuter på sig att lösa specifika uppgifter. I detta ingick både planering och engagemang. Lösningarna krävde innovativt möjlighetstänkande och fantasin satte inga gränser.

  1. Varje deltagare fick berätta en liten historia samtidigt som en annan deltagare skulle krulla håret eller putsa skorna åt historieberättaren. Det var jättekul, annorlunda och kreativt. Vi fick höra många historier. 
  2. Vad är Halland för mig. Gruppen kom fram till god mat, malörtsbesk, lax med grönkål, dialekt, naturen, havet slätten, inland, hallandslänga, hallandssöm, det stora antalet konstnärer, många mycket välkända, till exempel Halmstadsgruppen och Varberssskolan. 
  3. Vad är märkvärdigt med platsen där du bor. Var och en listade vad den ansåg var speciellt med sin bostadsort. Jag tog Brogård med bronsåldersutgrävningar på 90-talet med dokumentation och bilder av utgrävningarna som idag finns på Länsmuseet. En annan föreslog 600-årsfirandet av freden i Knäred.
  4. Gruppen fick välja föremål och associera till dem. Vi tog listhyvel, kabelbindning till skidor, smålandspung, poesibok, krustång för örngottsband. Resultatet många roliga berättelser och jag berättade om Snickerimuséet i Gälluntofta.
  5. Vi diskuterade QR-koder och dess användning. Många goda idéer kom fram. Bl.a. användning av koder där tillgängligheten sätter gränser. Vi associerade till tillgänglighetsdiskussioner vi haft i föreningen efter det att två medlemmar gått på kurs i tillgänglighet och skapande av QR-koder. Sekreteraren har gjort QR-koder och satt upp dessa på anslagstavlan. Vi konstaterade att hembygdsgårdarna är begränsade ur tillgänglighetssynpunkt, men med uppfinningsrikedom kan man ge människor med funktionsnedsättningar möjligheter att ta del av skatter som finns där.
  6. Kretsaktiviteter 2016. Vi försökte ta fram idéer om hur kretsen skulle kunna marknadsföra sig under jubileumsåret.  Preliminärt vill vi anordna en kretsdag till exempel i Norrekattspark där föreningarna kan marknadsföra sig. Idéer om aktiviteter skulle kunna vara ponnyridning, halmtillverkning för halmarbeten, bjuda på grönkål och rikta in sig på turism. Turistbyrån skulle kunna hjälpa till med marknadsföring.
  7. Musikupplevelse. Två gruppmedlemmar fick ta på sig hörselskydd samt blunda en stund. Därefter fick de redogöra för gruppen om en musikupplevelse som satt djupa spår hos dem. Mycket intressant. En berättade om filmen Sound of music. En hade varit med och sjungit i Jesus Christ Super Star vilket satt djupa spår.
  8. Berättarbidrag till 2016. Gruppen diskuterade hur man skulle kunna bidra till nordiska museets projekt om att sammanställa berättelser från gången tid i någon form av utgåva. Gruppen ansåg att föreningarna själva skulle kunna anordna berättaraftnar och bjuda äldre människor från trakten att berätta om sina liv.
  9. Jubileumshelgen på Skansen i augusti 2016. Hur ska vi marknadsföra oss? Vår grupp hade en vild idé. Vi ska ha ett stort bord innehållande böcker, hantverksexempel, mat m.m. Bakom bordet skall Per Gessle, Björn Hellberg, Bengt Johansson och Tomas Pettersson vara våra galjonsfigurer. Gruppen där Eva Eriksson var med tyckte vi skall framföra att vi  inte är svenskar från början och att Halland är ett Sverige i miniatyr. Kanske skulle man kunna göra något slags spel om slaget vid Knäred eller Fyllebro.
  10. Gruppen fick måla en bild av sina intryck av Halland. Det blev en bild med sol, många människor, hallandslänga och vattendrag med lax.

Efteråt en kort redovisning från grupperna, som lovade dessa att delge Kerstin Hultin sina idéer via mail, var vi överens om att vi fått ut mycket positivt av grupparbetena.  Vi vill tro att Kertin Hultin fick positiv feedback och många goda idéer tack vare sin fantastiska förberedelse av kursen. 

 

12 Oct 2015