Människan bakom rollen - ordföranden i Snöstorps Hembygdsförening

 

Intervju med Lars-Erik Björklund

 

Att du inte är född i Halland hörs ju, varifrån kommer du ursprungligen?
- Jag är född 1940 i Herrljunga i Västergötland. Min far dog, när jag var nio månader och jag växte upp tillsammans med min mor och min syster. 

Vilka var dina intressen under uppväxttiden?
- Att framträda med musik och tävla i idrott. Jag visslade till exempel I en klosterträdgård inför 800 åskådare och spelade piano på morgonsamlingarna. 
- Jag var Västgötamästare som junior på 110 meter häck och Skoldistriktsmästare på 80 meter häck och i längdhopp. 

Vad har du för utbildning?

  • Tog studenten 1960 på latinlinjen. Jag valde ifrån naturvetenskapapliga ämnen då mina lärare hade bestämt att jag inte kunde det. Sedan är jag i grund och botten en språkmänniska.
  • Militärtjänst som reservofficer och slutade så småningom som kapten
  • Studier vid Göteborgs Universitet, pedagogik, sociologi, praktisk filosofi, idé- och lärdomshistoria
  • Utbildning till gymnastikdirektör vid GCI

Var har du arbetat?
- I Sandviken, därefter flyttade jag till Halmstad.

Varför Halmstad?
- Jag mötte kärleken. Gifte mig 1966 och fick två barn födda -69 och -73.

Vad har du för intressen?
- Mitt stora intresse har varit körsång.
- 1963 deltog jag på Stora Teatern i Göteborg i Wagners Tannhäuser, Stockholms studentsångare 64-66. Körverksamhet i Halmstad Maj7, Collegium Musicum, Halmstads Vokalensemble, Capella Snöstorp, Halmstads kammarkör.
- 1998 spelade jag Kaifas i Jesus Christ Super Star i Kalmar och Litauen.
- Är för närvarande engagerad i Halmstads manskör.

När man nämner körsång talar man olika stämmor, vad har du för röstläge?
- Jag är låg bas och tar utan besvär låga C med volym. 

Har du några andra kulturella intressen?
- 2008-2009 läste jag två 15 p högskolekurser i Hallands kulturhistoria på Högskolan i Halmstad, arrangerade av Högskolan i Borås och förlagda till Varberg. I samband med det skrev jag en akademisk uppsats om Jälluntofta Snickarmuseum. 
- 2010 blev jag vice ordförande i Snöstorps Hembygdsförening och 2011 ordförande, så man kan säga att det ligger i linje med min intressesfär.

Hur har idrottsintresset präglat ditt liv?
- Eftersom jag arbetade som idrottslärare fick det egna idrottsutövandet komma i andra hand. Det fanns varken kraft eller tid över till det. Man skulle kunna uttrycka det i termerna "En snickare snickrar inte på sin fritid."
- Mitt väsentligaste bidrag till idrotten har varit ledarskap. Så till exempel har jag varit allsvensk tränare för Drotts damlag, tränat Drotts juniorlag och varit utbildningsledare för friidrotttränare i Hallands friidrottsförbund.

Idrott och musik, har du gjort något annat som du skulle vilja berätta om?
- Jag har varit engagerad i CISV, Childrens International Summer Villages, eller på svenska Internationella Barnbyar. Det är ett pedagogiskt program, där barn får lära sig demokratins regler och samarbete, oavsett nationalitet, hudfärg och religion.  I lekens form lärde sig barnen att vara mer toleranta mot varandra och kunna samarbeta. Man hade till exempel Childrens Parliament där majoritetsbeslut var rådande. Jag har varit på lägeri New Castle med fyra 11-åringar tillsammans med barn från tio olika länder och har varit gruppledare och ansvarig för tre olika Barnbyar i Sverige. 
- Körintresset har gjort att jag varit med på många spännande resor till olika länder bl.a. Strassbourg, Polen, Ungern, Tjeckien, Grekland och Italien. Till Italien var vi i Capella Snöstorp högtidligt inbjudna och vann en körtävling i stor konkurrens. 

Om du var 20 år idag och skulle välja utbildning, vad skulle du då välja?
- Jag hade valt samma yrke igen. Det var ett tacksamt ämne och väldigt populärt. Många ungdomar ägnar sig åt idrott på sin fritid till exempel fotboll, friidrott och ridning men vi har en stor grupp, som ofta är stillasittande. Där är idrottsämnet oerhört betydelsefullt för hälsan. Om jag mött en f.d. elev joggande på Galgberget känner jag att jag gjort en insats.  

Snöstorps Hembygdsförening

Varför ska man ha en hembygdsförening?
- Vi har en slogan - Genom historien mot framtiden. Det säger egentligen allt. Man tar tillvara gamla saker, seder och bruk för framtiden. Förstår man inte sin historia kan man  heller inte förstå sin framtid. 
- Socialt betyder den mycket för många, som i mogen ålder engagerar sig, umgås och vårdar gården och dess  omgivningar.

Vad menar du med mogen ålder?
- 65+

Bekymrar inte åldersfördelningen dig hos de aktiva medlemmarna? 
- Nej, egentligen inte. Vi behöver inte oroa oss att dagens 40-åringarna inte engagerar sig. Om tjugo år är de också sextiofem. Så ser livet ut.

Hur ser du på din roll som ordförande?
- Mitt engagemang ligger på ledarsidan; att leda och fördela och representera föreningen utåt. Jag känner inte att jag behöver vara den som lägger sig i allting.
- Det finns bred kompetens bland medlemmarna och många är duktiga hantverkare. Man är s.a.s. självgående och tar ansvar för olika arbetsupgifter och aktivitetsnivån är hög.

Måndagsgruppen
Kan du beskriva måndagsgruppen och vad den betyder för föreningen?
- Det är en grupp på 15-20 personer, som träffas varje måndag förmiddag. Man lägger ned många ideella timmar på att på olika sätt ta hand om gården, sköta arkivet och iordningställa för kommande, planerade aktiviteter. 
- Måndagsgruppen betyder allt för Snöstorps Hembygdsförening. Inte bara att man utför en massa arbete utan också att den fungerar så väl socialt. Man samarbetar, trivs, umgås och hittar på många olika anledningar att fira och äta tårta.

Kompetens
Om ni skall göra något speciellt, finns det kompetens att tillgå i föreningen?
- O ja, för alla funktioner i föreningen finns högkvalitativ kompetens att tillgå och god kapacitet av ideella krafter. Det gäller till exempel datorer, ekonomi, kännedom om kommunala beslutsprocesser, förvaltning av byggnader, matlagning och specialkunskaper om arkivering.  

Medlemsrekrytering
Föreningen har cirka 335 medlemmar. Hur ska man kunna rekrytera fler?
- Det är en svår fråga. Jag ser idag inga riktigt bra vägar att kunna rekrytera fler medlemmar. Vi vänder oss till människor som tycker det bedrivs en bra verksamhet i föreningen och som vill stötta ekonomiskt genom att betala medlemsavgift.
- Inför loppisen delar vi ut 2000 blad till hushåll i närområdet då vi berättar om föreningen. 

Men varför ska man bli medlem?
- Är man medlem kan man vara med och påverka? Årsmötet är till exempel ett sådant forum. 

Föreningens aktiviteter
Är det en livaktiv förening?
- Ja, det vågar jag påstå. Om vi bortser från måndagsträffarna har vi flera träffar inomhus på vinterhalvåret både vår och höst. På sommaren har vi vårhälsning, midsommar, loppis och Öppna stugor. Det mest välbesökta är midsommarfirandet, då vi haft upp till tusen besökare. 

Finns det några flaskhalsar i verksamheten?
- Ja, stugan är för liten. Vi kan inte ta emot så många besökande vi skulle önska. Bara 10% av medlemmarna får plats inomhus och senast, när det var rotmosgille, fick vi säga nej till många. Det kändes inte bra.

Vision
Om du ser fem år framåt, fritt tänkt vad har du för visioner?
- Hembygdsgården har en stark ställning i närområdet.  

- Vi skulle kunna

  • Bygga ut stugan, så att fler får plats på våra aktiviteter
  • Ha ett idéforum
  • Ha en ungdomsförening eller en ungdomsgrupp. Yngre har en annan vinkling på verksamheten och skulle kunna komma med idéer, som man inte tänkt på tidigare
  • Vi skulle kunna ha en aktivitetsgrupp 

 En sista fråga - hur håller du dig i form?
- Jag spelar golf och har en motionskrävande hund.

 

 

 

23 Oct 2015