Med Kulturnämnden på Najaden

 

Tisdagen den 24 oktober 2023 representerades Halmstads Hembygdskrets av ordförande Lars-Erik Björklund och vice ordförande Wivan Henriksson och vid en sammankomst med Halmstads Kulturnämnd på Kulturhuset Najaden.  Ett antal föreningar, som representerade musik, teater och kultur, var inbjudna till informationsträffen. Även Kulturförvaltningen var representerad. Varje förening fick 15 minuter på sig att redogöra för sin verksamhet.

Lars Erik Björklund berättade att Halmstads Hembygdskrets är en sammanslutning av kommunens 12 hembygdsföreningar Breared, Eldsberga, Enslöv, Getinge, Gullbrandstorp, Harplinge, Holm, Kvibille, Oskarström, Snöstorp, Söndrum och Vapnö. I kretsen finns en styrelse samt en representant från varje förening.

Kretsen har som uppgift att fördela det kulturbidrag man erhåller i ett treårsavtal, som kretsen ingått med kulturförvaltningen angående kulturbidrag till föreningarna samt anordna kulturträffar fyra gånger per år med underhållning, fika och tävling mellan föreningarna med allmänbildningsfrågor.

2023 förlade Svenska Hembygdsförbundet sin riksstämma i Halmstad. Omkring 150 delegater från hela Sverige deltog. För att ge delegaterna och invånarna i kommunen ett minnesvärt besök anordnades en Kulturarvsfestival på Hallandsgården. Många föreningar från hela Halland deltog och visade upp sig med utställningar, musik, folkdräkter, teater och mycket mer. Omkring 1500 besökare gjorde att dagen blev en stor framgång för hembygdsrörelsen i Halmstad och Halland. Vi blev mycket positivt bemötta och den nyvalda kulturnämnden som ställde frågor av olika slag till oss till exempel:

  • - Kommer ni att arrangera kulturarvsfestival igen nästa år?
  • - Har föreningarna några program för barn och ungdomar?

Vi kunde antyda att en kommunal kulturarvsfestival kanske kunde anordnas. Vi berättade att vi har god kontakt med skolorna i föreningarnas närhet och anordnar besök på våra hembygdsgårdar för skolklasser.

Vi inbjöd också nämndens ledamöter till vår nästa kulturträff i Enslövs församlingshem den 29 okt. Vi bedömer att nämnden bemötte oss mycket positivt och att vårt kulturarbete förtjänar både uppmärksamhet och belöning i form av ekonomiskt stöd. Som en parentes kan nämnas att vi betonade skillnaden mellan bygdegård och hembygdsgård så att ingen sammanblandning av dess begrepp skall uppstå. Själva var vi nöjda med redogörelsen och   att vi fick göra vår röst hörd till de styrande i kommunen.

 

25 Oct 2023