Sekreteraren berättar om bonadsmålningen

 

Genom historien mot framtiden

Snöstorp är en mycket gammal bygd med många intressanta byggnader och händelser.

Den äldsta händelsen på bilden rör slaget vid Fyllebro, Karl XI:s första framgångsrika fältslag.
Inskriptionen på stenen är: Stympad, men kämpande, föll här den tappre Lützow i fältslaget den 17 aug. 1676.
Överstelöjtnant Lützow lär ha fått båda benen avslagna vid knäna, men lyckades ändå – springande på sina stumpar - slå ner och döda 17 svenska soldater. 

I mitten av 1800-talet grasserade koleran svårt i Snöstorp. Det placerades då en kolerakyrkogård i utkanten av Snöstorps gamla kommun. På stenen är fem personer nämnda vid namn, men det var alldeles säkert många fler som drabbades av denna dödliga sjukdom. Det sägs att dödgrävaren fick en flaska brännvin för var person, som han forslade dit och begravde.

Snöstorps kyrka invigdes 1883 och är ritad av arkitekt Emil Langlet. Han var mycket influerad av bysantisk byggnadskonst, därav den sexkantiga formen.

Hembygdsgården (Backagård) är en gård som funnits på platsen sedan mitten av 1800-talet. Långt in på 1960-talet bedrevs där jordbruk och 1971 kom den i föreningens ägo. 1987 brann mangårdsbyggnaden helt ner. Föreningens flitiga medlemmar lade ner ett stort arbete och gården kunde byggas upp igen. Traktorn (från c:a 1936) tillhörde gårdarna Kistinge och Knölen gemensamt, och den har arbetat på just de åkrar där slaget stod 1676.

Föreningen har ett varierat program och störst är midsommarfirandet, då det kan samlas upp till 1 000 personer som dansar kring majstången och trivs med gemenskapen.

Föreningen har som syfte att vårda och aktualisera lokal kulturhistoria, vara en modern mötesplats för alla och anordna festliga arrangemang.

Jag, som har målat bilden, har alltid varit intresserad av att rita och måla. Sommaren 2006 och 2007 deltog jag i ett par kurser Bonadsmålning i Unnaryd. Kursen leddes av konstnär Sue Prince från England. Där lärde jag mig att arbeta och måla i äggtemperateknik.

Hembygdsförening är jag uppväxt med, då båda mina föräldrar var aktiva i sin hembygdsförening. Då fick jag följa med – och hjälpa till - på deras arrangemang.

Nu är jag själv pensionär och sköter sysslan som sekreterare m.m. i Snöstorps Hembygdsförening. Föreningen som under hembygdens år 2016 fick följande utnämningar:

  • Halmstad kommuns pris som bästa förening på Eldsjälsgalan.
  • Studieförbundet Vuxenskolan och Halländska Hembygdsrörelsens pris som Hallands bästa hembygdsförening
  • I augusti utnämnd av Sveriges Hembygdsförbund till årets hembygdsförening 

Att vara delaktig i tillkomsten av denna långa bonad känns riktigt häftigt.

 Eva Eriksson

 

14 Nov 2016