Snöstorps Hembygdsgård - en central mötesplats

 

Snöstorps Hembygdsförening med sitt säte på Hembygdsgården är en fysisk och virtuell mötesplats

Den fysiska mötesplatsen innebär att av olika anledningar träffas på gården. Den virtuella är föreningens hemsida www.snostorpshembygd.se.  

Måndagsgruppen

Engagerade medlemmar är en förutsättning för en förenings existens. Det är också det som är Snöstorps Hembygdsförenings styrka. 

Varje måndag träffas ett gäng, som kallas måndagsgruppen. Man tar hand om gården och sköter de s.k. vardagliga sysslorna. Man snickrar, målar, klipper gräset, vårdar inventarierna, städar, dokumenterar, planerar aktiviteter. Kort sagt man gör allt det som har gjort Snöstorps Hembygdsgård till en minutiöst välskött anläggning. 
Men allt är inte arbete. En starkt bidragande faktor till att man så gärna kommer är den goda sociala samvaron. Man umgås, dricker kaffe tillsammans och trivs i största allmänhet. Styrelsen och måndagsgruppen är stadgan i verksamheten. 

 

Traditionella träffar

Traditionella träffar och aktiviteter är efterlängtade såsom rotmosgille och soppafton. Stugans storlek gör att brandskyddsmyndigheter beslutat att det endast får vara 40 personer i lokalen, men många fler hade önskat att de fått vara med.

 

Större aktiviteter

Under sommarmånaderna finns två stora tält uppsatta och trädgårdsmöbler finns på de stora gäsmattorna. Då har föreningen mycket större möjigheter att ta emot besökande. Tre regelbundet återkommande återkommande större aktiviteter är midsommarfirandet, loppmarknaden och Öppna stugor. Som mest har midsommarfirandet haft närmare tusen besökare. 
Alla de här tillställningarna är efterlängtade och folk återkommer år efter år. 

 

Uthyrning

Gården är mycket eftertraktad som uthyrningsobjekt. Regelbundet förekommer till exempel födelsedagsfirande och samkväm efter dop och begravningar. 

 

Boulespel

Varje tisdag spelar ett gäng pensionärer boule på den grusbelagda parkeringen.

Hemvårdsförvaltningen

Under sommarmånaderna anordnar Hemvårdsförvaltningen i Halmstad fem träffar på Hembygdsgården, något som är mycket efterlängtat av deltagarna. När vi kom på besök satt man och drack kaffe. Det pratades, skrattades och sjöngs och musikerna spelade gamla välkända låtar. 
I köket träffade vi Siw Valback och Maj-Britt Ekstrand. De berättade att de varit med i fjorton år för: - Här är så roligt, så vackert och så trevligt! 
Vi träffade också Oskar Olsson, f.d. fritidsledare numera aktivitetsledare, anställd av Hemvårds-förvaltningen i Halmstad.
Oskar, vad är syftet med de här träffarna?
- Det är socialt och ska vara en mötesplats för alla åldrar. Det är en förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Sång, musik och allsång skapar gemenskap.
Alla kan bidra med något. 
Vilken är målgruppen?
Vi vänder oss till alla äldre och yngre men även barn har varit på besök. Mest naturligt är Vallås äldreboende. De flesta som kommer bor på seniorboende. En del kommer själva. Andra får personlig assistans. 
Finns det några som ställer upp och hjälper till?
- Vi har ideella krafter i köket och de har varit med länge. Musikerna har också ideell bakgrund. De brukar åka runt och spela på äldreboenden.
Hur vet ni om detta är en uppskattad verksamhet?
- Vi gör en utvärdering varje år. Då blir det tydligt att besöken har stor betydelse, något man talar om hela året, ser fram emot och längtar efter. 
20 Sep 2015