Våren hälsas 1 maj 2015

 

 

Redan klockan åtta på morgonen hade hundra personer samlats i det vackra men något kylslagna vädret för att hälsa våren välkommen. 

Den första personen vi mötte var Börje Ohlson. Han berättade att han alltid känt att det varit något speciellt med första maj och att det skulle kännas som en stor förlust om man slutade fira den dagen på Snöstorps Hembygdsgård. Det är en tradition, det är viktigt och det hör till livets glädjeämnen att få lyssna till vårsångerna.

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890, men första maj har också en lång förhistoria. Sedan antiken har folk i Europa och på andra håll i världen firat vårens ankomst med en fest. Det tidigaste firandet av första maj går ända tillbaka till tiden innan kristendomen anlände till Europa. Trots att det hedniska firandet långsamt började försvinna, när Europa blev kristet, så överlevde en mer världslig version av det inom skolor och kyrkor i Europa. I denna form är firandet av första maj i vissa länder mer känt för traditioner såsom att dansa runt en majstång eller kröningen av en majdrottning. Än idag firas de gamla hedniska riterna från första maj av nyhedniska grupper.

Första maj firas över hela världen. 

Ordförande Lars-Erik Björklund hälsade alla besökande, dagens talare och kören välkomna. 

Kören Cappella Snöstorp

Kören Cappella Snöstorp med sin ledare och dirigent Göran Persson sjöng traditionsenliga sånger bland annat Vintern ra..., Glad såsom fågeln och Sköna maj välkommen. Lyssna på kören och se dem när de sjunger O hur härligt majsol ler.

Vårtalare Björn Molin

Dagens talare Björn Molin, som bland annat varit landshövding och handelsminister, inledde med att säga att våren bygger upp ett slags förväntan "intet är som väntans tider". 

Hallands landskap, som till största delen också sammanfaller med Hallands län, omfattar hav med kust, slätt och skog. Det är ett ur flera perspektiv sett mycket fint skogslän. 

För 100 år sedan var det en fattig, bortglömd landsända. Till och med Selma Lagerlöf med Nils Holgersson resa genom Sverige glömde Halland. 

Halland har en delvis mörk historia med pirater, sjörövare, svält och missväxt. Emigrationen har varit omfattande och var ett av de län där den var som störst. Ända in på 1900-talt var det ett utflyttningslän. Totalt sett flyttade femtiotusen människor från Halland. 

Men utvecklingen har vänt och mer än femtiotusen har flyttat till länet sedan andra världskriget och befolkningen har mer än fördubblats. Halland har enomgått en spännande utveckling och är idag ett attraktivt och välmående samhälle. Det finns krafter som har arbetat för en sammanslagning av Hallands län med Skåne län eller Västra Götalands län men vi som bor här vill ha vårt län kvar. 

Björn avslutade med att utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige. 

Kaffeservering

Efter avslutade uteceremonier drog man sig in i värmen och drack kaffe och åt som vanligt av det goda hembakade brödet, som också hör till traditionen att bli serverad på Snöstorps Hembygdsgård.

Intervju med Björn Molin


-Varför ställer du upp som talare?
- Det är roligt att framträda. Detta är mitt 1000:e tal och det har varit en del av mitt yrkesliv.

- Vad anser du om traditioner?
- Det är en del av vår svenska sociala gemenskap. Traditioner behöver inte vara gamla, men de har någon form av innebörd. 

- Vad har traditioner för berättigande?
- De förbinder dagens människor med gårdagens. 

- Hur ser du på hembygdsrörelsen?
- Den är en viktig förmedlare av kunskaper om vår landsbygd och vårt samhälle. Man får kontakt med hembygden och släkter tillbaka. 

- Om man jämför Hallands jordbruksmarker med Skånes är jordlageret väldigt tunt och sedan kommer sanden. Kan det verkligen bli bärkraftiga jordbruk på de premisserna. Det har ju till och med skrivits böcker om hur människor fruktlöst kämpat mot sanden. Albert Olsson har skrivit de intressanta böckerna om Tore Gudmarsson och en av dem heter just Sand.
- Jag har varit ordförande i lantbruksnämnden. Jordbruket i Halland är av stor betydelse och genom nya moderna brukningsmetoder har jordbruket fått större avkastning. Böckerna av Albert Olsson är intressanta och det finns gator som är uppkallade efter hans romanfigurer. Jag är medlem i Albert Olsson-sällskapet.

Ordförande Lars-Erik Björklund filosoferar slutligen om traditioner

När man upprepar en sak blir det en sedvänja. Gör man det tre gånger blir det tradition och gör man det mer än tre gånger blir det urgammal hävd. Så av urgammal hävd ses vi på Hembygdsgården den första maj.

2 May 2015