Resa till Gnosjö 14 maj 2016

 

I den tidiga industrialismens era - en resa i historien

En lördag morgon i maj samlades 35 personer för att åka till Gnosjö.

Gnosjö vapen.svgGnosjö, tänker man, Gnosjö! Vad ska vi där att göra?  Där finns ju bara en massa små, små industrier och så har de en speciell anda, vad det nu är. 

Det började i Gnosjö, men sedermera har gnosjöandan blivit ett allmänt uttryck för en kultur som kännetecknas av driftighet, småföretagande och informella nätverk. 

Kommunvapnet består av fem vattenhjul. Antalet syftar på de fem socknar, som 1952 bildade landskommunen och själva hjulen på småindustri. Sedan 1997 är gnosjöandan ett inregistrerat varumärke för Gnosjö kommun. 

I hela Gnosjö bor ungefär 10 000 invånare och 27 % har utländsk bakgrund. Arbetslösheten är 7,4 %. Jämför med Halmstad som har 97 000 invånare, en arbetslöshet på 8.9 % och 21 % har utländsk bakgrund.

Första anhalten - Töllsjö industrimuseum

I Gnosjö-området fanns det på 1600-talet manufakturer. I bajonettsmedjor tillverkades värjor och bajonetter till bland annat gevärsfaktoriet i Huskvarna. Töllstorps industrimuseum visar hur småindustrin i Gnosjö vuxit fram från 1700-talet och framåt.  När krigsindustrin efter hand avvecklades omstrukturerades den lokala industrin till tråddrageriet där man först använde sig människokraft, därrefter hästkraft och sedan vattenkraft. 

Vi fick bland annat se hur man drog metalltråd, vävde metalldukar, tillverkade musfällor, hårnålar, säkerhetsnålar och vispar. 

Museet består av ett tiotal byggnader från 1800-talets första hälft med olika verkstäder och flera av dem drivs med vattenhjul. Vid visningarna på Töllstorps industrimuseum vandrar vi i en vacker ådal under drygt en timma och besöker ett tiotal byggnader från 1800-talets första hälft, där flera verkstäder drivs med vattenhjul.

Avslutningsvis fick vi se en vattenhjulsdriven kvarn där man malde råg. Det mjölet ska det bli spännande att baka av. 

Man har ett eget kraftverk som förser museet med elström.

Vi började besöket med fika och avslutade med lunch, allt mycket välsmakande. 

Andra anhalten - Hylténs industrimuseum

Hylténs industrimuseum är en metallfabrik där tiden stått still i 60 år. Anläggningen drivs med ett eget kraftverk från slutet av 1890-talet och det ger belysning och kraft till axelledningarna. Dessa driver i sin tur ett 35-tal maskiner. Inga maskiner, verktyg eller utrustning har flyttats hit, utan verkstaden är intakt sedan 1930-talet.

Vi blev guidade runt samtidigt som fabrikens historia berättades. Här tillverkas och poleras skolklockor, skeppsklockor, mortlar, klädhängare, smycken och olika bruksföremål. 

Den som var intresserad av vad som tillverkades fick sitt lystmäte tillgodosett och även den som var intresserad av hur tillverkningen gått till även om en och annan hade velat ha lite mer av det senare. 

Muséet låg vid en å och uppströms var ett stort dämme. Något förvånande var att den pågående, landsomfattande diskussionen angående den svenska tolkningen av EU:s vattendirektiv tydligen inte nått Gnosjö. 

Idégivare, inspiratör och organisatör till utflykten var Kurt Lyngfelt, som mycket välförtjänt fick en applåd för den intressanta och väl genomförda resan. 

 

 

 

 

15 May 2016