Snöstorps Hembygdsförening årets eldsjäl

 

Vilken förening är väl mer värd än Snöstorps Hembygdsförening att bli årets eldsjäl? Man skulle väl kunna säga att den har det mesta man kan önska av en förening. Vårt idoga arbete har uppskattats både av medlemmar och gäster. Nu har vi också blivit uppmärksammade av en vidare krets och föreningen finns definitivt med på kartan. 

Under stort hemlighetsmakeri skickades ansökan in av undertecknad. När det kom ett telefonsamtal till ordförande från Hallands Bildningsförbund att Hembygdsföreningen var vinnare av årets föreningseldsjälspris blev förvåningen stor. Vadå vinnare? Vadå pris? Vi har inte tagit några lotter!

Ibland är det roligt att ha hemligheter!

Det blev en trevlig kväll  med både prisutdelning och underhållning. Det var ett väl sammansatt program. Kommun styrelsens ordförande Carl Fredrik Graf hyllade de närvarande pristagarna och passade samtidigt på att visa sin uppskattning och stolthet över stadens föreningsliv och alla ideella krafter. 

Kvällens konferencier, Niklas Nilsson, Nya Halmstadsrevyn höll en fyndig och musikaliskt njutbar introduktion. 

Underhållningen bestod av den till "unggamla" dansgruppen Dansa för livet där den yngsta medlemmen var 64 år och den äldsta en bit över 90. Även om åren var många var själen ung. 

Den professionelle jonglören Jay Gilligan visade prov på sin skicklighet genom att hålla många bollar (och ringar) i luften samtidigt. Ibland tänkte man att det går aldrig, det går aldrig men.... visst gjorde det det. 

Anna Lovdal sjön Edit Piaff så det kändes ända in i själen. 

Det unga pojkgänget Boys Academy FF, där bara ett fåtal var födda i Sverige, visade prov på vighet och bollsinne. 

Pär Andersson sjöng sin vinnarsång Stad i ljus från funkismellon och som konferenciern sade: - Tommy Körberg, släng dig i väggen.

Husbandet med Kapellmästare Hans-Inge Magnusson i spetsen stod för den härliga musikaliska underhållningen. 

Så var det dags för prisutdelningen. Glad och lycklig steg ordförande Lars-Erik Björklund fram och tog emot pris, diplom och blommor medan de närvarande föreningsmedlemmarna förundrat applåderade. Och som en av medlemmarna sade:
- Jag kände mig precis som en av de där fågelholkarna vi brukar sälja.

Vem som sade det? Det avslöjar vi inte här. 

Vad som stod i ansökan

Nu kan det avslöjas. Säg till om du håller med. Skicka gärna ett mail med dina synpunkter. 

Snöstorps Hembygdsförening

Snöstorp Hembygdsförening är en förening där hållbar utveckling, tradition och nytänkande går hand i hand. Det pågår ständigt diskussioner om hur man ska levandegöra föreningens motto "Genom historien mot framtiden" genom förändringar och förbättringar utan att ge avkall på grundtanken; att vårda och aktualisera lokal kulturhistoria, vara en modern mötesplats och anordna festliga arrangemang.

I föreningens verksamhet förstärks hållbar utveckling genom ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv i samverkan.

Ekonomiskt perspektiv
Snöstorps Hembygdsförening har 335 medlemmar. All verksamhet sker med ideella krafter. Medlemmarna lägger årligen ned minst 4 400 ideella timmar och tendensen är ökande. Statistik har förts och genom att göra beräkningar genom ett mått som används inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom den s.k. leadermetoden är varje ideell timme värd 175:-. Detta innebär att medlemmarna lägger ned arbete till ett värde av minst 770 000:-/år.

Ekologiskt perspektiv
I hela verksamheten finns ett miljötänkande. Allt ifrån vården och underhållet av de gamla byggnaderna till att tillvarata och vårda gamla textilier och möbler, baka eget bröd och tillaga hemlagad mat. Det finns en ekologisk kryddträdgård. Miljöförbättrande åtgärder diskuteras ständigt.

Socialt perspektiv
Snöstorps Hembygdsförening är ett levande museum. Museum så till vida att man tagit vara på historiskt gamla saker samt vårdar kulturminnesmärken och byggnader.

Levande ur perspektivet att hembygdsgården är en modern mötesplats där man umgås, lever och verkar mitt i historien. Man känner identitet och bevarar och utvecklar traditioner. Inom Snöstorps Hembygdsförening finns en kultur där man delar med sig, känner glädje samt uppmuntrar och tar vara på kollektiv och individuell kunskap.

Snöstorps Hembygdsgård finns i hög grad i människors medvetande genom olika aktiviteter. Den mest välbesökta är midsommarfirandet med upp emot tusen besökare. På sommaren har kommunens äldreomsorg tillgång till hembygdsgården vilket utnyttjas genom regelbundna träffar för hemvårdens omsorgstagare, vilket är mycket uppskattat. 

Det finns också möjlighet att hyra gården för dem som vill fira i en vacker miljö. Detta utnyttjats av både privatpersoner och föreningar.

Integration

Att integreras i ett samhälle är att förstå och ta del av dess kultur. Hembygdsföreningen har tagit fasta på det och öppnat upp för kontakter med asylsökande på Arena hotell. Det började med att barn och vuxna från föreningen besökte Arena hotell och introducerade traditionella lekar och danser. http://www.snostorpshembygd.se/underhallning-for-asylsokande-pa-arena-hotell

Kort därefter bjöds asylsökande in att besöka hembygdsgården och bli guidade runt för att sedan sitta ned och dricka kaffe tillsammans med hembygdsföreningens medlemmar. http://www.snostorpshembygd.se/besok-pa-hembygdsgarden-av-asylsokande

Personliga kontakter har knutits vilket medfört att asylsökande välkomnats även till andra mer vardagliga aktiviteter.

Som ett led i att integrering har blivit en naturlig del av Snöstorps Hembygdsförenings verksamhet är hemsidan tillgänglig på många olika språk genom att den har en översättningsmodul och kan läsas på 90 olika språk.

Att Snöstorps Hembygdsförening ligger i framkant när det gäller integration blir tydligt, när Landsbygdsnätverket gjort en enkät för att få en överblick kring vilka aktiviteter, som pågår lokalt i landet för att ge stöd och hjälp till asylsökande och andra nyanlända på landsbygden. Endast två projekt finns redovisade från Halland och Snöstorps Hembygdsförening är det enda, som bedrivs helt igenom ideellt. Snöstorps Hembygdsförening finns med bland till exempel kommunala projekt, kyrkan, studieförbund m.fl. Från hela landet finns 85 projekt redovisade. http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.39ca898b151797c4ee2847c8/1449487487461/Alla+enk%C3%A4tsvar++f%C3%B6rdelat+p%C3%A5+l%C3%A4n.pdf

Information, tillgänglighet och transparens

Hembygdsföreningen har en hemsida www.snostorpshembygd.se som ständigt är aktuell. Den vänder sig till medlemmar och besökare. På hemsidan får man information om föreningens verksamhet både det som kommer och det som varit. Ett nyhetsbrev skickas regelbundet ut till prenumeranter.

Kompetensutveckling genom cirkelverksamhet

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har Snöstorps Hembygdsförening en omfattande cirkelverksamhet. Syftet är att lära varandra och lära av varandra.  Exempel på cirklar är professionell arkivering, skötsel och underhåll av byggnader och samlande, systematisering och datering av bruksföremål från bronsålder till vår tid.

 

 

 

 

 

 

17 Feb 2016